Apartmentet

Apartmentet

Nga A1 deri C5

Të gjitha banesat janë të organizuara në tri lamella: A, B dhe C.
Në mesin e 228 njësive të banimit, janë tri kategori kryesore të banesave për nga tipologjia, bazuar në numrin e dhomave të gjumit. Sipas projektit, në kuadër të katit karakteristik në të dy lamellat, nga numri i përgjithshëm prej 18 banesa (A-9 banesa, B-4 --banesa dhe C-5 banesa) janë të organizuara:
- banesa me nga 1 dhomë gjumi 2
- banesa me nga 2 dhoma gjumi dhe 12
- banesa me nga 3 dhoma gjumi 4

Kliko për më shumë.

A1 105.94 m2

Kliko për më shumë.

A2 103.67 m2

Kliko për më shumë.

A3 96.71 m2

Kliko për më shumë.

A4 96.71 m2

Kliko për më shumë.

A5 96.19 m2

Kliko për më shumë.

A6 99.64 m2

Kliko për më shumë.

A7 123.61 m2

Kliko për më shumë.

A8 131.38 m2

Kliko për më shumë.

A9 75.47 m2

Kliko për më shumë.

B1 90.75 m2

Kliko për më shumë.

B2 127.29 m2

Kliko për më shumë.

B3 92.13 m2

Kliko për më shumë.

B4 106.06 m2

Kliko për më shumë.

C1 92.76 m2

Kliko për më shumë.

C2 125.00 m2

Kliko për më shumë.

C3 92.64 m2

Kliko për më shumë.

C4 70.62 m2

Kliko për më shumë.

C5 93.92 m2